Journal of Money And Economy- Website Guide in Persian
راهنمای ارسال مقالات پس از پاسخ به داوری

Restore images and colors  | Post date: 10 Jun 2019 | 

راهنمای ارسال مقالات پس از پاسخ به داوری

۱. آدرس سایت فصلنامه: http://jmbr.mbri.ac.ir/
۲. توضیحات ارائه شده در بخش بررسی وضعیت مقالات ارسال‌شده را ببینید. توجه کنید که تغییر وضعیت مقالات توسط ایمیل به شما اطلاع داده می‌شود.
۳. درصورتی که داوران مقاله پاسخ داده باشند و پاسخ آنها قابل مشاهده باشد، در پرونده مقاله گزینه زیر را خواهید دید. بر گزینه View the review result کلیک کنید و آنرا با صبر و حوصله مطالعه کنید.

۴. برای پاسخ به داوری به صفحه شخصی وارد شوید بر گزینه Reviews Completed کلیک کنید. 

۵. نامه پاسخ به داوری که حاوی کامنت‌های داوری و پاسخ نویسنده است را باید به صورت Attachment وارد کنید. بر این گزینه بر منوی پایین صفحه کلیک کنید.

۶. نامه پاسخ به داوری باید در فایل Word اضافه شود. برای این کار بر دکمه Choose file کلیک کنید و پس از بارگذاری بر Submit را کلیک کنید.

۷. به صفحه شخصی بازگردید و پس کلیک بر لیست مقالات با وضعیت مورنظر، بر منوی پایین صفحه با کلیک بر Edit به صفحه ویرایش مقاله وارد شوید.

۸. فرم صفحه ویرایش مقاله همانند فرمی است که پیشتر برای ارسال مقاله پر کرده‌اید. اطلاعات مورد نظر را آپدیت کنید.

۹. آپدیت اطلاعات شامل بارگذاری فایل جدید مقالات نیز می‌شود. در نهایت گزینه Submit and continue را انتخاب کنید.

Topic URL in Journal of Money And Economy website:
http://jme.mbri.ac.ir/find.php?item=1.116.37.en
Back to content primary page