Journal of Money And Economy- Website Guide in Persian
راهنمای ارسال مقاله

Clear images and colors  | Post date: 10 Jun 2019 | 

راهنمای ارسال مقاله

۱. آدرس سایت فصلنامه: http://jmbr.mbri.ac.ir/
۲. درصورتی که ثبت‌نامه نکرده‌اید، به این کار اقدام کنید.
۳. نام کاربری و پسورد مرحله ثبت‌نام را در بخش ثبت‌نام در سمت راست صفحه اصلی سایت فصلنامه وارد کنید. این منو در شکل زیر هایلایت شده است.
۴. بر گزینه For Authors در منوی سمت چپ کلید کنید. بخش Instruction for Authors را مطالعه بفرمایید و پس از لحاظ نکات مطرح در این بخش، بر گزینه Submission Form کلیک کنید. این گزینه‌ها در شکل زیر هایلایت شده‌اند.
۵. بر گزینه Click here to start the steps کلیک کنید. این گزینه در شکل زیر مشخص شده است.

۶. با توجه به نوع مقاله خود، اطلاعات فرم را تکمیل کرده و بر دکمه Submit and Continue را کلیک کنید.

 
۷. اطلاعات فرم صفحه بعد را تکمیل کنید. این اطلاعات شامل عنوان، چکیده، کلمات کلیدی و ... مقاله مورد نظر است.
 

۸. اطلاعات نویسندگان را در فرم وارد کنید و نویسنده مسئول را مشخص کنید.

 
۹. برای هر مقاله لازم است که ۲ فایل بارگذاری شود. فایل Word حاوی تمام اطلاعات و فایل PDF حاوی تمام اطلاعات به‌جز اطلاعات هویتی از جمله نام و سمت نویسندگان. توجه کنید که تنها فایل‌های Word با پسوند DOCX قابل بارگذاری است.

۱۰. در انتهای صفحه بر دکمه Submit and continue کلیک کنید.

 
۱۱. در صورت صحت اطلاعات وارد شده، صفحه زیر نمایش داده می‌شود. بر دکمه پایین آن کلیک کنید.

 
۱۲. درصورت وجود داور پیش‌نهادی، اطلاعات آن وارد شود. در صورت عدم وجود داور پیشنهادی فرم خالی رها شود. در نهایت بر دکه save and send the form کلیک شود. با توجه به نوع مقاله، ممکن است صفحه زیر مشاهده نشود.

۱۳. مشاهده فرم زیر به آن معناست که اطلاعات به صورت کامل دریافت شده است. بر دکمه پایین آن کلیک کنید.

 
۱۴. بر گزینه Private page  در منوی بالای صفحه برای ورود به صفحه شخصی کلیک کنید.

 
۱۵. اطلاعات دریافت مقاله در این صفحه موجود است. بر عدد 1 مقابل Incomplete کلیک کنید. برای تکمیل ثبت‌نام بر دکمه پایین صفحه کلیک کنید

۱۶. دریافت فرم زیر به این معناست که ارسال مقاله نهایی شده است.

 
۱۷. پرونده مقاله و دیگر اطلاعات مربوط به چکیده از صفحه شخصی قابل بازبینی است. کافی است که بر مقاله موردنظر کلیک شود.
Topic URL in Journal of Money And Economy website:
http://jme.mbri.ac.ir/find.php?item=1.116.35.en
Back to content primary page